02 November 2010

Yazid Pakai Lampin (season finale)

,


barang kes: Roda Stall Sebelah Kanan
..............................................................


masih tersimpan dalam bilik barang kes
,

sebelah tilam DSAI.

No comments: